Dalton kindcentrum het P@rk opent je wereld

Ons kindcentrum in Brummen biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We doen dit in onze kinderopvang, peutergroep, basisschool en buitenschoolse opvang.

Heeft u vragen of wilt u eens een bezoek komen brengen aan ons kindcentrum? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier! U bent van harte welkom!

Contact opnemen

Ieder kind is welkom op Dalton kindcentrum het P@rk

Het P@rk opent je wereld!

Kindcentrum het P@rk is een prachtige plek in Brummen waar opvang en onderwijs samenkomen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons doel is om ieder kind op de eerste plaats een goed gevoel te geven binnen een gestructureerde en veilige omgeving.

Wij zorgen samen dat kinderen op een uitdagende en betekenisvolle manier worden voorbereid om zelfbewust de weg naar het vervolgonderwijs te vinden!

Lees het nieuws van het P@rk

Tekening van Bjarne op voorkant Sjors-Sportief

Elk jaar ontvangen alle basisschoolkinderen het boekje 'Sjors-Sportief'. In dit boekje staan allemaal sport- en cultuuractiviteiten die worden georganiseerd.  

Voorlezen gaat voor!

Op ons kindcentrum zijn we natuurlijk ook volop bezig met de Nationale Voorleesdagen! Juf Erna van de basisschool leest voor bij de peuters bij de start van de Nationale Voorleesdagen 2024.

Spelen in de sneeuw

Vorige week speelden de peuterspeelgroep buiten in de echte sneeuw.

Ieder kind is welkom!

Waarom kiezen voor dalton op kindcentrum Het P@rk?

Ons staat een kindcentrum voor ogen, waar kinderen zich ontwikkelen, terwijl ze in hun waarde worden gelaten, door ze eigenaar te laten zijn van hun persoonlijke ontwikkeling. Door de kinderen waardevolle ervaringen op te laten doen, willen we ze op de samenleving voorbereiden en ze bewust laten worden van hun talenten.

“Dalton is no method, no system. Dalton is an influence, a way of life.”

Heb je nog vragen? Bekijk onze vraag en antwoord pagina

Opvang: via KOVnet 

Onderwijs: u kunt een telefonische afspraak maken.

Opvang: graag afmelden via KOVnet.

Onderwijs: graag telefonisch afmelden voor 8.30 uur.

Dit is te vinden onder Over DKC het P@rk > Vakantie & studiedagen

Informatiegids 2023-2024

Schoolplan 2023-2025

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek