Dalton kindcentrum het P@rk opent je wereld

Ons kindcentrum in Brummen biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We doen dit in onze kinderopvang, peutergroep, basisschool en buitenschoolse opvang.

Heeft u vragen of wilt u eens een bezoek komen brengen aan ons kindcentrum? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier! U bent van harte welkom!

Contact opnemen

Ieder kind is welkom op Dalton kindcentrum het P@rk

Het P@rk opent je wereld!

Kindcentrum het P@rk is een prachtige plek in Brummen waar opvang en onderwijs samenkomen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons doel is om ieder kind op de eerste plaats een goed gevoel te geven binnen een gestructureerde en veilige omgeving.

Wij zorgen samen dat kinderen op een uitdagende en betekenisvolle manier worden voorbereid om zelfbewust de weg naar het vervolgonderwijs te vinden!

Lees het nieuws van het P@rk

Nieuwsbrief mei 2024

Onze nieuwsbrief van mei is uit. Met in deze editie nieuws over de Archipelraad, de informatieavond van 10 juni en bijvoorbeeld het vakantierooster voor schooljaar 2024-2025. 

20 maart: Nationale Daltondag

Op woensdag 20 maart is het Nationale Daltondag. Op veel daltonscholen en kindcentra in Nederland is er dan een open dag. Ook bij ons staan de deuren die dag open. Van 9.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in ons mooie kindcentrum.

Thema boerderijdieren bij de kleuters

Het thema bij de kleuters is dieren van de boerderij.

Leren door te doen!

Waarom kiezen voor dalton op kindcentrum Het P@rk?

Ons staat een kindcentrum voor ogen, waar kinderen zich ontwikkelen, terwijl ze in hun waarde worden gelaten, door ze eigenaar te laten zijn van hun persoonlijke ontwikkeling. Door de kinderen waardevolle ervaringen op te laten doen, willen we ze op de samenleving voorbereiden en ze bewust laten worden van hun talenten.

“Dalton is no method, no system. Dalton is an influence, a way of life.”

Heb je nog vragen? Bekijk onze vraag en antwoord pagina

Opvang: via KOVnet 

Onderwijs: u kunt een telefonische afspraak maken.

Opvang: graag afmelden via KOVnet.

Onderwijs: graag telefonisch afmelden voor 8.30 uur.

Dit is te vinden onder Over DKC het P@rk > Vakantie & studiedagen

Informatiegids 2023-2024

Schoolplan 2023-2025

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek