U bent van harte welkom voor een informatief gesprek en een rondleiding door het kindcentrum. U krijgt daarbij informatie over de mogelijkheden in opvang en onderwijs in ons kindcentrum, passend bij uw kind. We leggen u tijdens het gesprek uit hoe de aanmelding en inschrijving in zijn werk gaat.

Aanname opvang

Het inschrijven voor het kinderdagverblijf, peuterspeelgroep en/of voorschols-/buitenschoolse opvang kunt u gemakkelijk online via de onderstaande button doen. Zijn er vragen? Neem dan contact met ons op!

Inschriijven voor KDV, PSG en/of BSO

Aanname nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar door worden aangemeld en ingeschreven. Indien ouders hun kind willen aanmelden voor kindcentrum het P@rk, wordt samen met de directeur het inschrijfformulier ingevuld. Wij stellen het op prijs als u uw kind ongeveer een half jaar voor de 4e verjaardag aanmeldt. Bij de aanmelding van een eerste kind uit een gezin krijgt u uitgebreide informatie over de school.

Kennismaken met leerkrachten

Kort voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u een uitnodiging om samen met uw kind kennis te maken met de leerkracht(en). Tijdens deze kennismaking kunt u het lokaal bekijken en krijgt u meer informatie over de organisatie en het onderwijs in de groep.

De leerkracht maakt dan ook afspraken om een aantal dagdelen te komen "kijken" op school; uw kind mag vijf keer op school komen kijken en meedoen in de groep waar hij/zij geplaatst zal worden.