Op onze buitenschoolse opvang (BSO) bieden wij opvang voor schooltijd, na schooltijd en tijdens studiedagen en vakanties. We werken bij de BSO met een vast team pedagogisch medewerkers en de kinderen worden opgevangen in een huiselijke en groene omgeving. Er worden diverse activiteiten aangeboden op zowel sport, cultureel, muzikaal als creatief vlak. 

Op BSO het P@rk verzorgen wij opvang voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Omdat de opvang onderdeel is van ons kindcentrum en medewerkers onderling samenwerken en kennis uitwisselen, zijn de richtlijnen voor kinderen eenduidig met de richtlijnen op school. Zo kunnen we kindspecifieke gebeurtenissen doorspreken en kunnen pedagogisch medewerkers beter inspelen op de behoefte van uw kind.

BSO het P@rk is alleen toegankelijk voor kinderen die ook op de onderwijsafdeling van het P@rk zitten. Wilt u een kijkje nemen? Wij nemen daar graag de tijd voor, dus bel voor een afspraak naar de centrale administratie kinderopvang: 0575-50 11 87.

Openingstijden

De voor- en buitenschoolse opvang is open op schooldagen van maandag t/m vrijdag, op basis van beschikbaarheid:

  • Voorschoolse opvang (VSO): van 07.30 tot 8.30 uur
  • Naschoolse opvang (NSO): van 12.30/14.15 tot 18.30 uur

Vakantieopvang

In de reguliere schoolvakanties is de hele werkweek opvang mogelijk van 08.00 tot 18.30 uur.

Haal- en brengtijden 

In vakanties kunnen kinderen gebracht worden tot 09.00 uur. De haaltijden door de week en in vakanties zijn vanaf 17.00 uur.

Wijzigingen doorgeven

Voor het wijzigingen of stopzetten van het contract kunt u kunt contact opnemen met de administratie van de kinderopvang: kinderopvang@archipelprimair.nl of telefonisch:  0575 561 608 optie 5

 

Tarieven/producten

Inspectierapport BSO Het P@rk