Voor onze peuterspeelgroepen hebben we ruime groepsruimtes met hoeken voor alle ontwikkelingsgebieden, een prachtige ruime, groene buitenruimte met diverse speeltoestellen en natuurlijk een fijne zandbak.

Voorbereiden op de basisschool

Kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar kunnen spelenderwijs met leeftijdsgenootjes de wereld ontdekken. Er staat allerlei materiaal klaar om mee aan de slag te gaan. Daarnaast is er een bouwhoek en een huishoek. De pedagogisch medewerkers hebben de methode “Startblokken voor basisontwikkeling” geïntegreerd in hun basishouding. Hierdoor worden de kinderen geprikkeld om op alle ontwikkelingsgebieden een stapje verder te zetten.

Samen spelen, leren en ontwikkelen met leeftijdsgenootjes is belangrijk voor elke peuter. Het is belangrijk voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling, hun motoriek en de cognitieve ontwikkeling. We werken net als de basisschool, volgens onze Daltonvisie.

VVE en reguliere opvang

De peuterspeelgroep werkt met een combinatie van reguliere opvanggroepen en VVE-groepen. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Alle kinderen wordt het VVE-programma aangeboden. Zo doen de kinderen spelenderwijs met leeftijdsgenootjes spelervaringen en vaardigheden op die van pas komen als voorbereiding op de basisschool.

Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben voor hun taalontwikkeling wordt een derde dagdeel aangeboden in het VVE-programma. Informatie over VVE wordt verstrekt door het consultatiebureau of via onze administratie kinderopvang

Openingstijden Doety Art31

De peuterspeelgroep is 40 weken per jaar open. In principe lopen de vakanties gelijk met de vakantie van onze school. Het kan voorkomen dat enkele losse vrije dagen afwijken van school. Hiervoor kunt u het vakantierooster bekijken. De studiedagen van school zijn niet per definitie ook de studiedagen van de peuterspeelgroep. Ook hiervoor kunt u terecht bij het vakantierooster. 

Maandag t/m vrijdag

  • 08.30 uur - 13.00 uur: peuteropvang en speelzaal in één (Wet Kinderopvang). 
  • Het is mogelijk extra opvang af te nemen van 07.30 uur tot 08.30 uur.

Openingstijden voor plaatsen met gemeentecompensatie/VVE-kinderen 

  • 08.30 uur – 13.00 uur

Ook hier kunt u extra opvang van 07.30 tot 8.30 uur inkopen. Dit uur valt niet onder de gemeentecompensatie of VVE-vergoeding.

Voor de financiering kan een beroep worden gedaan op de kinderopvangtoeslag en voor niet-werkende ouders is er de mogelijkheid voor gesubsidieerde opvang. Voor informatie kunt u bellen met de administratie kinderopvang  (0575-501187).

Wijzigingen doorgeven

Voor het wijzigingen of stopzetten van het contract kunt u kunt contact opnemen met de administratie van de kinderopvang: kinderopvang@archipelprimair.nl of telefonisch:   0575 561 608 optie 5

 

Tarieven/producten

Inspectierapport PSG Het P@rk