Leerjaar 6, 7 en 8

BB 1

Ma
Josephine Oosterloo

Di | Wo | Do | Vr
Erik Slag

BB 2

Ma | Di
Thomas Wolthuis

Wo | Do | Vr
Akkie Kemperman

 

 

De kinderen van BB1 en BB2 zitten in kleine groepjes in de klas. De groepjes zijn gemengd met kinderen uit groep 6 t/m 8. Op deze manier komen ze fijn tot samenwerken. In deze zogenaamde heterogene groepen ervaren de kinderen allemaal een keer hoe het is om de oudste of jongste van de groep te zijn. Zij werken vanuit de kerndoelen die zijn uitgewerkt in de doelenboekjes. Hierin worden o.a. reken- en taal/ spellingmethoden als bronnen gebruikt.

Werkmomenten Doety Art83

Op een schooldag zijn er twee “werkmomenten”. Tijdens deze werkmomenten vullen de kinderen de doelenboekjes in. Zij bepalen zelf aan welk doel zij gaan werken. Het is de bedoeling dat ze iedere dag aan taal, spelling en rekenen werken. De kinderen kunnen er ook voor kiezen dat zij een doel gaan bewijzen zodat ze het kunnen afsluiten en door kunnen naar een volgende uitdaging.

De doelen kunnen de kinderen behalen door te oefenen op het (eigen) Chromebook, in een werkschrift, door middel van een werkblad of (bewegend) leerspel. Hierin hebben zij een eigen keuze. De kinderen kunnen op deze manier zelf beslissen hoe zij het doel eigen maken.

De leerkrachten en onderwijsassistenten coachen de kinderen. Soms hebben zij nog hulp nodig bij het maken van hun keuzes. Alle nieuwe lesstof wordt uitgelegd tijdens de instructiemomenten.

Kindgesprekken

Ons schooljaar kent vier periodes. Deze worden afgesloten met een vertraagde week. Hierin worden de doelenboekjes afgerond en vinden de kindgesprekken plaats. Naast de schooldoelen mogen de kinderen ook een eigen doel kiezen, hier werken ze een periode aan. In deze vertraagde week nemen we de tijd om met de kinderen te reflecteren en vooruit te kijken.
Twee keer per jaar maken de kinderen een IEP-toets zodat de doorgaande ontwikkeling van elke kind goed gevolgd kan worden.

Wereldoriëntatie

Naast taal, spelling en rekenen besteden wij in de bovenbouw ook aandacht aan wereldoriëntatie. We gebruiken hiervoor de methode Blink. De eerste 4 lessen zijn onderzoeklessen: in deze lessen wordt de theorie behandeld.
Aansluitend starten de kinderen met een eigen onderzoek. Dit onderzoek kan groepsdoorbrekend zijn. De kinderen werken dan samen met kinderen uit de groep 6 t/m 8. Ook wordt twee keer per week de creatieve vakken aangeboden.

Gymnastiek & culturele vorming

Op vrijdag hebben de kinderen gymnastiek van een vakleerkracht in Rhienderoord. Regelmatig is er een gastles muziek, dans of cultuur in het kader van culturele vorming.

Kanjertraining

Elke week hebben we een kanjertraining om zo op een speelse en natuurlijke manier de waarden en normen binnen onze school te leren kennen en uit te dragen.  

Pauzemoment

Tijdens de pauzemomenten kunnen de kinderen afwisselend spelen aan de voor- of achterkant van de school of op het speel- en voetbalterrein aan de overkant van de school. Ook nemen we wel eens een kijkje bij de dieren in het naastgelegen dierenpark. We heten tenslotte niet voor niets "Het P@rk!"