Leerjaar 3, 4 en 5

MB 1

Wo | Do | Vr
Elles Derksen

Ma | Di 
Vera Koning

MB 2

Ma | Di
Marike Krijt

Wo | Do | Vr
Vera Koning

 

De kinderen van MB1 en MB2 zitten in kleine groepjes en groep 3, groep 4 en groep 5 zitten daarbij door elkaar om fijn te kunnen samenwerken. In deze zogenaamde heterogene groepen ervaren de kinderen allemaal een keer hoe het is om een oudste, middelste  of jongste van de groep te zijn.

In de ochtend start iedereen op met een gevoelskaart. Met een groene kaart laten zij weten: Ik voel me goed en ik kan aan de slag. Met oranje of rood weten we dat ze nog even moeten wennen of niet zo lekker in hun vel zitten. Iedereen kan er dan rekening mee houden en er soms naar behoefte een gesprekje over te hebben.

Als de kinderen aan de slag gaan kiezen zij zelf een geschikte werkplek. Dit kan in de klas, de hal of in het stiltelokaal zijn. Hierdoor is er veel plek voor het bewegend leren. Af en toe organiseren we een "doe-vrijdag" waarbij het onderwijsaanbod spelenderwijs wordt aangeboden. Via “een kijkje in de klas” kunnen ouders inschrijven om ook eens mee te kijken hoe het één en ander gaat in de klas.

DoelenboekjesDoety Art103

De kinderen werken van uit de kerndoelen die zijn uitgewerkt in doelenboekjes. Hierin worden o.a. reken- en taal/spellingmethoden als bronnen gebruikt. Na de start van de dag vullen de kinderen hun doelenboekje in. Zij kiezen zelf een vak. Daarna bepalen zij aan welk doel van dat vak zij gaan werken. Of zij gaan een doel bewijzen zodat ze het kunnen afsluiten en door kunnen naar een volgende uitdaging.

Zelfstandig werkmomenten

Door de dag heen zijn er twee “zelfstandig werkmomenten”. De afspraak is dat de kinderen daarin elke dag bij de vakken rekenen, taal, schrijven en spelling aan een doel gaan werken. 
De volgorde mogen zij zelf bepalen net als het moment van bewijzen. De doelen kunnen de kinderen behalen door te oefenen op het (eigen) chromebook, in een werkschrift of door middel van een werkblad of (bewegend) leerspel. Hierin hebben zij ook een eigen keus. Het is maar net hoe je het fijnst leert.
Naast de schooldoelen mogen de kinderen ook een eigen doel opgeven waaraan zij graag willen werken. Twee keer per jaar maken de kinderen een IEP-toets zodat de doorgaande ontwikkeling van elke kind goed gevolgd kan worden.

Coaching & instructie

De leerkrachten en onderwijsassistenten coachen de kinderen. Soms hebben zij nog hulp nodig bij het maken van hun keuzes. Alle nieuwe lesstof wordt uitgelegd in de ingeplande instructiemomenten. Deze kunnen de kinderen elke dag zien op de whiteborden in de klas.

Kindgesprekken 

Ons schooljaar kent 4 periodes. Deze worden afgesloten met een vertraagde week. Hierin worden de doelenboekjes afgesloten en vinden de kindgesprekken plaats. In deze week nemen we de tijd om met de kinderen te reflecteren en vooruit te kijken.

Gymnastiek en gastlessen

In MB1 en 2 hebben de kinderen op maandag gymnastiek van een vakleerkracht in de inpandige gymzaal. 

Kanjertraining

Elke week doen we ook aan de kanjertraining om zo op een speelse en natuurlijke manier de waarden en normen binnen onze school en onze maatschappij te leren kennen en uit te dragen. Hierin is o.a aandacht voor het thema pesten. 

Pauzemomenten

Tijdens de pauzemomenten kunnen de kinderen afwisselend spelen op de voor- of achter-speelplek of op het speel- en voetbalterrein aan de overkant van de school. Ook gaan we af en toe gezellig langs de dieren in het naastgelegen dierenpark. We heten tenslotte niet voor niets "het P@rk!"