Dalton kindcentrum het P@rk

Het P@rk is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. Op het P@rk worden kinderen continu op een leuke manier uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen en te laten zien waar zij goed in zijn. Dat geldt voor kinderen in de kinderopvang, tijdens de voor- en naschoolse opvang, in de peutergroep of op de basisschool: het P@rk opent je wereld!

Wij zijn een Dalton kindcentrum en wij zorgen samen dat kinderen op een uitdagende en betekenisvolle manier worden voorbereid op de toekomst. Op het P@rk hanteren we de volgende kernwaarden als uitgangspunt:

  • plezier
  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • kwaliteit
  • veilig voelen

Ieder kind is welkom

Ons kindcentrum is openbaar: ieder kind is welkom. We hanteren waarden en normen die in onze samenleving algemeen aanvaard zijn. En wij gaan uit van een democratische samenleving; mensen zijn naar onze mening per definitie gelijkwaardig.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar ons kindcentrum gaat. Wij zijn van mening dat kinderen zich ontwikkelen in een ontdekkende leeromgeving passend bij de talenten en interesses.

Kinderen krijgen bij ons de kans om te laten zien waar ze goed in zijn en mee te denken over hun eigen leerproces! Vandaar ons motto: “Leer mij leren, leer mij oplossingen vinden”.

Het P@rk opent je wereld!

Dalton kindcentrum het P@rk biedt een breed aanbod van kinderopvang en onderwijs. In één pedagogisch klimaat en met één doorgaande pedagogische leerlijn, werken alle professionals samen volgens een herkenbare lijn in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen.

In het kader ‘jong geleerd, is oud gedaan’ geeft deze herkenbare structuur en continue uitdaging kinderen meer houvast en kunnen ze sociaal en cognitief sterker worden, waardoor ze zich ook beter kunnen ontplooien.

Het aanbod sluit aan op de eigenheid en ontwikkeling van ieder kind in de wereld van nu en morgen; kinderen worden voorbereid op een toekomst waarin een internationale samenleving en samenwerking vanzelfsprekend is. Zo wordt bijvoorbeeld Engels gegeven aan kinderen vanaf 4 jaar, leren kinderen creatief te denken en oplossingsgericht te werken en leren zij vaardigheden om zelf oplossingen te vinden. Zo wil het P@rk de wereld van kinderen letterlijk en figuurlijk openen.