Kindcentrum het P@rk is dagelijks geopend van 07.30 tot 18.30 uur. Hieronder leest u de begin- en eindtijden van ons kinderopvangaanbod en de onderwijstijden.

Onderwijs

Op het P@rk hebben we een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen –behalve op woensdag- tussen de middag op school blijven, Ze eten samen met de leerkracht. En de kinderen in de onderbouw en de bovenbouw hebben dezelfde schooltijden.

  Lestijden
Maandag 08.30 - 14.15 uur
Dinsdag 08.30 - 14.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 14.15 uur
Vrijdag 08.30 - 14.15 uur

Kinderdagverblijf

Ouders kunnen bij ons kinderdagverblijf kiezen uit contracten met verschillende opvangtijden. U kunt daardoor kiezen voor de opvangtijden die het beste aansluiten bij uw wensen. Ons kinderdagverblijf is alle schooldagen geopend. 

  • Hele dag: 07.30 - 18.30 uur 
  • Halve dag (ochtend): 07.30 – 13.00 uur 
  • Halve dag (middag): 12.30 - 18.30 uur (6 uur).
  • 7.30 – 14.15 (eindtijd valt samen met einde schooldag DKC het P@rk)

Haal- en brengtijden

Op alle dagen is het mogelijk uw kind tussen 07.30 uur en 09.00 uur te brengen. De kinderen kunnen vanaf 16.30 uur gehaald worden. 

Peuterspeelgroep

De peuterspeelgroep is 40 weken per jaar open, van maandag tot en met vrijdag. In principe lopen de vakanties gelijk met de vakantie van onze school. Het kan voorkomen dat enkele losse vrije dagen afwijken van school.

  • 08.30 uur - 13.00 uur: peuteropvang en speelzaal in één (Wet Kinderopvang).
  • Het is mogelijk extra opvang af te nemen van 07.30 uur tot 08.30 uur.

Openingstijden voor plaatsen met gemeentecompensatie/VVE-kinderen 

  • 08.30 uur – 13.00 uur

Ook hier kunt u extra opvang van 07.30 tot 8.30 uur inkopen. Dit uur valt niet onder de gemeentecompensatie of VVE-vergoeding.

Voorschoolse- en buitenschoolse opvang

De voor- en buitenschoolse opvang is open op schooldagen van maandag t/m vrijdag, op basis van beschikbaarheid:

  • Voorschoolse opvang (VSO): van 07.30 tot 8.30 uur
  • Naschoolse opvang (NSO): van 12.30/14.15 tot 18.30 uur

Vakantieopvang

In de reguliere schoolvakanties is de hele werkweek opvang mogelijk van 07.30 tot 18.30 uur.

Haal- en brengtijden 

In vakanties kunnen kinderen gebracht worden tot 09.00 uur. De haaltijden door de week en in vakanties zijn vanaf 17.00 uur.